68వ గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా పాఠశాలలోని బాల బాలికల ఆటల పోటీలు